Skärpta regler kring avdrag

Skärpta regler kring avdrag

Publicerad 2014-05-30 08:37:00

Regler Regeringen vill att företagare ska lämna fler och mer detaljerade uppgifter till Skatteverket för att kundernas ROT- och RUT-avdrag ska kunna utbetalas.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen förändringar i fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag. Syftet är att Skatteverket ska få ett bättre underlag för närmare kontroller.

Bland annat ska den som utför tjänsten och sedan begär utbetalning ange uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material samt ersättning för annat än arbete och material. Dessutom måste utföraren ange vilken typ av arbete som har utförts.

– RUT- och ROT-avdragen har ökat sysselsättningen och företagandet samtidigt som de har minskat svartarbetet och bidragit till att minska acceptansen för svartarbete. Det är därför viktigt att vårda dessa reformer. De aktuella förslagen innebär att vi vässar Skatteverkets kontrollverktyg ytterligare, säger finansminister Anders Borg i ett pressmeddelande.

Magnus Gustavsson