Konkursrisk vid sjukdom

Konkursrisk vid sjukdom

Publicerad 2013-03-25 12:00:00

Nyheter Var tredje småföretag skulle gå i konkurs om ägaren eller någon nyckelperson blev långtidssjuk. Trots det är småföretagarna inte intresserade av att lägga mer pengar på försäkringar.

Det visar en färsk undersökning bland 400 företagare, som Skandia gjort.

Endast sju procent av småföretagarna skulle förbättra försäkringsskyddet om de tjänade mer pengar.

I stället skulle de investera i nya affärer, 44 procent, eller höja lönen eller utdelning, 38 procent.

– Det är inte speciellt förvånade. Det finns en stor okunskap om försäkringar. Här får vi i branschen ta på oss en del eftersom vi har gjort det krångligare än vad det är, säger Folke Johnsen, småföretagarexpert på Skandia.

När Skandia lät undersökningsföretaget Novus telefonintervjua 400 småföretagare framkom bland annat att:

  • Olycksfallsförsäkring är den vanligaste försäkringen. 82 procent av småföretagarna har en sådan.
  • Sjukvårdsförsäkring, som ger förtur vid vård, har varannan småföretagare.
  • Knappt varannan, 46 procent, använder sig av den skatteförmånliga 3:12-regeln för att ta ut vinst.
  • 77 procent av småföretagarna är nöjda med sitt försäkringsskydd.

En trend bland småföretagarna är att de satsar mer på hälsofrågor. Drygt varannan småföretagare som svarat arbetar aktivt med hälsofrågor för att förebygga sjukskrivningar.

– Det handlar om sådant som företagshälsovård och träningsmöjligheter. Här har det skett en förändring mot när vi gjorde en liknande undersökning för ett par år sedan. Det är tydligare fokus på hälsofrågor, säger Folke Johnsen, som menar att kvinnliga småföretagare är föregångare.

– Vi har inte delat upp undersökningen på kön. Men kvinnorna har också ett bättre försäkringsskydd än manliga småföretagare.

Att vara anställd i ett småföretag – i undersökningen under 20 anställda – har många fördelar. Men också nackdelar.

Inte minst när det gäller tjänstepensionen. Eller snarare med bristen på tjänstepension. Endast 33 procent av de tillfrågade säger att alla medarbetare har fullgod tjänstepension.

– Mindre företag har nästan aldrig kollektivavtal. Därför är det viktigt att den anställde kontrollerar om arbetsgivaren betalar in tjänstepension. Annars kan det bli en chock efter många år, säger Folke Johnsen.

I undersökningen har endast småföretagare som har aktiebolag tillfrågats. 80 procent är män och av de 400 intervjuade företagen har 40 procent endast en anställd.

– Men drivkraften är egentligen densamma oavsett antal anställda och bolagsform. Småföretagaren vill förverkliga en idé och samtidigt tjäna pengar., säger Folke Johnsen.

Fredrik Nejman