Handel: Oväntat låg försäljning i augusti Foto: istockphoto

Handel: Oväntat låg försäljning i augusti

Publicerad 2016-09-27 09:34:00

Handel Försäljningen i detaljhandeln ökade inte lika mycket som väntat i augusti.

Försäljningsvolymen i detaljhandeln, i fasta priser och kalenderkorrigerad, ökade totalt med 2,8 procent i augusti, jämfört med samma månad 2015.

Det visar statistik från SCB och HUI Research.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades försäljningen ha ökat med 3,9 procent.

Dagligvaruhandeln minskade med 1,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln steg med 5,8 procent.

Jämfört med föregående månad steg försäljningen 0,6 procent i augusti.

HUI Research noterade att detaljhandeln nu går in i en period med mycket starka jämförelsetal, och under de sista fyra månaderna 2015 växte detaljhandelns försäljning med 6,5 procent.

I och med augusti månads preliminära utfall kan detaljhandelssommaren sammanfattas. Under sommarperioden (juni till augusti) ökade detaljhandeln 2,5 procent i löpande priser jämfört med samma period föregående år.

Trots en stark avslutning på sommaren för flera branscher nådde inte detaljhandeln upp till samma tillväxttakt som under föregående år.

"En viktig förklaring till årets tillväxttapp stavas dagligvaruhandeln. Efter en stark inledning på sommaren tappade dagligvaruhandeln försäljningstempo och både juli och augusti blev rejäla besvikelser", skriver HUI Research.

Korrigerat för den svenska befolkningstillväxten om 1,2 procent minskade dagligvaruhandelns försäljning med 0,7 procent i volym under sommaren. Klädhandeln och elektronikhandeln hade också en tuff sommar. Klädhandelns försäljning var oförändrad och elektronikhandeln minskade med 1,4 procent.

Kombinationen av amorteringskrav och sänkt ROT-avdrag påverkar också bygghandeln, som ökade sin försäljning med 8,9 procent under årets fem första månader men hade det betydligt tuffare under sommarmånaderna, där försäljningen växte med 3,1 procent.

"Situationen för bygghandeln tyngs också av att bostadspriserna i dagsläget går kräftgång, vilket minskar incitamenten att investera i hemmet", skriver HUI Research.

Bild: Detaljhandel

image

Direkt