Så motverkar du psykisk ohälsa på jobbet Foto: istockphoto

Så motverkar du psykisk ohälsa på jobbet

Publicerad 2016-03-03 13:42:00

Arbetsmiljö Om en månad börjar nya föreskrifter för hur du ska motverka psykisk ohälsa på jobbet att börja gälla. Du behöver lära dig vad som kan skapa psykisk ohälsa på arbetsplatsen, och vad du kan göra för att förebygga den.

Hur personalen mår är naturligtvis viktig kunskap för varje företagare, men nu från och med nu måste du aktivt hålla dig uppdaterad om personalens hälsa.

De nya föreskrifterna är inriktade mot att hela organisationen ska främja hälsa. Ohälsa ses alltså inte längre bara som ett miljöproblem.

Ett sätt att ta reda på det du behöver är att göra ordentliga medarbetarundersökningar, och sedan agera utifrån dem när det behövs.

Här är några ytterligare tips på hur du kan motverka psykisk ohälsa på jobbet.

Minimera arbete på obekväm arbetstid. Självklart förutsätter många verksamheter att det finns personal på kvällar och nätter. Det viktiga är att det finns möjligheter att byta bort arbetstider när man inte längre orkar med dem. Det är också viktigt att inte alltid behöva vara nåbar, dygnet runt.

Skapa stöd för dem som är utsatta för hård press. Det finns många jobb som är både farliga eller pressande. Försök skapa möjligheter till stöd för dem som jobbar i farliga eller pressande miljöer. När någonting har hänt behövs kanske möjlighet till debriefing.

Skriv en strategi och en policy. Alla regler ska gälla för alla på jobbet. Se till att fästa både strategier och policy på papper. Följ upp med de personer du ser som inte följer reglerna.

Markera mot mobbning. Kränkande särbehandling får inte förekomma, men det är ett vanligt problem på arbetsplatser, vilket får till följd att psykisk ohälsa drabbar många. Följ upp och agera så fort som det finns tecken på mobbning.

Christer Fälldin