Hårdare regler för webbutiker Foto: Istockphoto

Hårdare regler för webbutiker

Publicerad 2014-05-27 14:55:00

Nyheter Snart träder en ny konsumentlagstiftning i kraft i Sverige och i alla andra EU-länder. Informationsplikten ökar för alla företagare som säljer via webben.

Reglerna i olika europeiska länder har varit olika när det gäller nät- eller distanshandel. Men nu stärks konsumentskyddet på flera olika punkter.

– För svensk del blir det en del nyheter, även om den nuvarande distans- och hemförsäljningslagen redan tidigare inneburit ett skydd för konsumenten, säger Fredrika Allard, advokat på DLA Nordic och expert inom konsumentrelaterad juridik. 

De nya reglerna är mer inriktade mot försäljning via webben. Syftet är att göra det säkrare att handla på nätet, vilket förväntas driva handeln ytterligare.

Tydligt om kostnader

För företag som säljer varor eller tjänster online innebär den nya lagstiftningen att ett antal konkreta åtgärder måste genomföras före den 13 juni. Först och främst ökar informationsplikten för företagaren.

– Först och främst måste den som säljer via webben se till att informationen om alla tilläggskostnader är tydlig, och hur du beräknar den totala kostnaden, annars blir det svårare för dig att tvinga konsumenten att betala, säger Fredrika Allard. 

Om du säljer på nätet måste du också från och med den 13 juni tydligt och tidigt i köpprocessen berätta om vilka betalningssätt som du accepterar, och om du har begränsningar till vilka länder du kan eller vill sälja till.

Har du en webbplats måste du särskilt upplysa om din tjänsts eller varas huvudsakliga egenskaper, till exempel priset, kostnaden för leverans, portokostnader och andra tillkommande kostnader. Du måste också tydligt informera om köpet innebär en tjänst, hur länge avtalet löper och hur det kan sägas upp, vilket i praktiken främst får betydelse för dig som säljer tjänster.

Ångerrätten kan utökas

Ångerrätten är en viktig del av all distans- och nätförsäljning. Liksom tidigare är det viktigt att informera tydligt om rätten att ångra sig som kund. De nya reglerna innehåller tydliga anvisningar och om hur konsumenterna ska agera för att utnyttja ångerrätten.

– Om du inte informerar tydligt utökas ångerrätten från 14 dagar till tolv månader. Konsumentverket har upprättat ett standardformulär om ångerrätten, som löser informationsplikten, men som du måste hänvisa till och göra det tillgängligt för konsumeterna.

Du måste också se till att ha rutiner som gör att du klarar av att återbetala inom 14 dagar till kunder som utnyttjar ångerrätten. 

– Om du driver en webbutik och möjliggör för konsumenterna att ångra sitt köp direkt på webben måste du se till att det finns rutiner för att omedelbart bekräfta för konsumenten att du har mottagit besked om ångrat köp, vilket ska ske "utan dröjsmål", dvs. relativt snart efter det att man mottagit beskedet om ångerrätt säger Fredrika Allard.

Du måste också göra det tydligt för konsumenten att köpet innebär en betalningsförpliktelse, det vill säga att kunden som trycker på köpknappen är medveten om att hon eller han måste betala för varan. Annars kan kunden hävda att han/hon inte är bunden av beställningen.

Kunden ska svara för värdeminskning

En annan nyhet är att det från och med den 13 juni är kunden som ska svara för en varas eventuella värdeminskning om kunden använt varan eller produkten och sedan ångrat sig och skickat tillbaka den.

– Men det åvilar dig som säljare att fastställa värdeminskningen, vilket sannolikt i många fall nog inte är helt enkelt. 

Konsumenten måste skicka tillbaka en vara inom max 14 dagar, utan onödigt dröjsmål  och enligt nuvarande regler ska pengarna betalas tillbaka inom 30 dagar. Den nya lagen ger dig en kortare frist eftersom du måste återbetala inom 14 dagar från det att du har fått varorna i retur.

Christer Fälldin