"Hälsoväxling negativt för småföretagare" Foto: istockphoto

"Hälsoväxling negativt för småföretagare"

Publicerad 2016-04-06 12:49:00

Sjukförsäkring Organisationen Företagarna befarar att regeringens planer på att återinföra den så kallade medfinansieringen, så kallad "Hälsoväxling", kommer att få negativa konsekvenser för småföretag.

Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagen.

Regeringen vill att arbetsgivarna ska vara med och betala kostnaderna för långtidssjukskrivningarna - 25 procent av ersättningen efter 90 dagars sjukskrivning.

Företagarna noterar att de största problemen finns inom offentlig sektor, och tycker därför att det är bra att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har lyssnat på Företagarna och lagt in ett skydd för just småföretagare i form av ett fribelopp om 33.500 kronor per år.

Men enligt regeringens egna beräkningar kommer den extra avgiften ändå att drabba 1.400 företag med upp till 10 anställda vilket får effekter.

"De här småföretagarna kan komma att få betala en betydande summa varje månad och då är det inte ens säkert att deras verksamhet är orsak till att den anställde är sjuk. Dessutom har arbetsgivaren redan betalat för sjukförsäkringen en gång genom sjukförsäkringsavgiften som ingår i arbetsgivaravgiften, säger Günther Mårder, vd för Företagarna.

Enligt honom är småföretagare redan extra försiktiga med att anställa och ett ökat kostnadsansvar för sjukfrånvaron innebär att arbetsgivarna blir än mer försiktiga att rekrytera.

"Risken finns att de som befinner sig i riskgrupperna för att bli långtidssjukskrivningar kommer att bli ännu mindre attraktiva på arbetsmarknaden", säger Günther Mårder.

På tisdagen efterlyste Företagarnas chefekonom Daniel Wiberg mer fokus på småföretagen i debatten om nyanlända.

Direkt