Mobila betalningar ökar

Mobila betalningar ökar

Publicerad 2013-09-30 10:29:00

Nyheter Mobila betalningar förväntas öka med 62 procent under 2014, jämfört med i dag. Det skriver Capgemini i sin World Payments Report 2013.

"Branschens estimat på att både e-handelsbetalningar och mobila betalningar är på stark uppgång", summerar Capgemini.

E-handelsbetalningar förväntas växa med 16 procent, och nå cirka 34,8 miljarder transaktioner under 2014, och mobila betalningar förväntas öka med 62 procent, och nå cirka 28,9 miljarder transaktioner under nästa år. Antalet mobila betalningar utanför bankerna beräknas öka med mer än 80 procent till 3,8 miljarder stycken.

Enligt Capgemini visar rapporten att bankerna nu utmanas genom att allt fler nya aktörer erbjuder betalningstjänster, inom både e-handel och mobila betalningar.

"Nu har också ett nytt direktivförslag kommit från EU-kommissionen, Betaltjänstdirektivet II, som bland annat syftar till att ge de nya aktörerna ännu större möjlighet till att konkurrera på betalningsområdet", säger Krister Rydmark, ansvarig för Bank- och Försäkring inom Capgemini Consulting.

Direkt