Momsplikt försvinner för omsättning lägre än 30 000 kr Foto: istockphoto

Kan slippa moms!

Momsplikt försvinner för omsättning lägre än 30 000 kr

Publicerad 2016-04-14 14:22:00

Moms Riktigt små näringsidkare med en årsomsättning på 30 000 kr eller mindre föreslås slippa momsregistrera sig, och därmed även slippa att betala moms. 

Eftersom alla som bedriver ekonomisk verksamhet i dag måste registrera sig för moms byggs en onödigt stor administrativ börda upp.

Förslaget att låta de små företagen slippa moms utgår med andra ord för att minska på det administrativa arbetet att driva in pengarna, som i dag inbringar ungefär 280 miljoner kr till staten.

Aktörer som berörs är mikroproducenter av förnybar el såsom villaägare som säljer överproduktion från egna solceller. Det kan också handla om små ideella föreningar eller andra mindre verksamheter som säsongsverksamhet, hobbyverksamhet och liknande.

Den som vill starta en sidoverksamhet men är osäker på hur stor inkomsten blir får det lättare att ta steget att starta företag.

Ungefär 280 000 företag och föreningar berörs i dagsläget av förslaget och Skatteverket bedömer att ungefär 70 000 av dessa kommer att välja att undantas från momsplikt.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Christer Fälldin