Gratis verktyg ska hjälpa småföretagare utveckla företaget Foto: istockphoto

Gratis verktyg ska hjälpa småföretagare utveckla företaget

Publicerad 2016-04-21 12:57:00

Småföretagare Småföretagare saknar ofta konkreta verktyg att använda för att utveckla bolaget. Det finns nu olika hjälpmedel – verktyg – som kan användas för att nå tillväxt och utveckling inom ramen för EU-projektet Envision.

Det är organisationen Företagarna som slår ett slag för projektet som vänder sig till småföretagare i hela Europa. Skälet till att projektet drivs är den hårda konkurrensen på dagens marknader, vilket leder till ansträngd ekonomi för många företag.

Envisions syfte är att hjälpa till genom att erbjuda verktyg som hjälper småföretag att utveckla och skapa tillväxt i sin egen affärsverksamhet.

Projektet finansieras genom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och verktygen är kostnadsfria för företagare att använda.

– Syftet med verktygen är att utmana företagare i hela Europa att ta in mer nytänkande i sin affärsverksamhet och därigenom öka konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen hos företagen, säger Antti Vuori, Nordic Export Partners.

Verktygen finns samlade på www.businessmakeover.eu och är fritt tillgängliga.

– Redan har många lokala småföretag från Europa börjat använda verktygen för att skapa tillväxt eller har hittat nya och innovativa sätt att möta företagandets utmaningar, berättar Antti Vuori.

Christer Fälldin