Småföretagare ser positivt på tillväxten Foto: Julia Engström

Günther Mårder, vd Företagarna.

Småföretagare ser positivt på tillväxten

Publicerad 2016-09-12 08:26:00

Småföretag Förväntningarna hos småföretagen inför kommande år pekar på en fortsatt tillväxt även om konjunkturen mattas av något. Samtidigt som sju av tio företag ser goda möjligheter att växa finns det en rad tillväxthinder.

Det visar Företagarnas "Småföretagsbarometer" som publicerades på måndagen.

Småföretagen ser positivt på framtiden. Men det finns också en rad utmaningar och tillväxthinder som försvårar småföretagens tillväxt och jobbskapande.

"Det är mycket glädjande att småföretagarna två år i rad ser ljust på framtiden. Men vi ser också att konjunkturen har börjat att mattas av och att småföretagarna upplever en rad tillväxthinder vilket oroar mig mycket", säger Günther Mårder, vd för Företagarna, i en kommentar.

Sysselsättningen har ökat under fjolåret och trenden är fortsatt positiv. Var fjärde företagare har ökat sysselsättningen medan endast var tionde företag har dragit ned på personalen.

Orderingången för landets småföretag har utvecklats positivt både i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn och trenden ser ut att fortsätta, om än i något lägre tillväxttakt. Nära fyra av tio företag har tackat nej till order under det senaste året. Enligt Småföretagsbarometern beror det till största delen på kapacitetsbrist och svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Omsättningen fortsätter att växa. Totalt sett tror hälften av företagen i Sverige på en ökad omsättningstillväxt de kommande tolv månaderna medan endast var tionde företag förväntar sig en minskning.

Små företag vill växa och sju av tio företagare ser goda möjligheter till att expandera verksamheten. Samtidigt finns betydande tillväxthinder. Det gäller både attityder till företagande och vinst, samt konkreta hinder som kostnaden att anställa och möjligheten att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

Undersökningen omfattar 4 000 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda.

Direkt