Företagare är oroliga och jobbar mycket Foto: istockphoto

Företagare är oroliga och jobbar mycket

Publicerad 2016-02-18 14:08:00

Nya Affärer Svenska företagare arbetar mycket, har högst begränsade ledigheter och är utsatta för ökad stress. Trots detta är åtta av tio nöjda med tillvaron.

Det visar SEB:s Företagarfokus som är en undersökning som banken beställt av Demoskop. Undersökningen följer över tid svenska företagares förutsättningar att arbeta, samt deras perspektiv på verksamheten.

– Vi ser att möjligheten till självständigt arbete är den starkaste drivkraften tillsammans med intresse för branschen och möjligheten att skapa något unikt, säger Mats Torstendahl, co-head i SEB:s division Företag och Privatkunder.

Det är bland de mindre företagen som de nya jobben skapas. Av det skälet är de viktiga för landet, men arbetssituationen för mindre företagare är stressig, vilket skapar oro. Arbetstiden är dessutom i snitt mer än 50 timmar i veckan.

Små företagare oroar sig över flera olika saker, varav kompetensförsörjningen och ekonomin är två. Dessutom är kvinnor mer stressade än män.

Trots mycket arbete och en hel del oro tar mindre företag ändå emot praktikanter i hög utsträckning. Fler än 25 procent uppger i undersökningen att de tror att deras företag kan ta emot praktikplatser under året, uppger Mats Torstendahl.

Christer Fälldin