Alla stölder polisanmäls under handelns säkerhetsvecka Foto: istockphoto

Alla stölder polisanmäls under handelns säkerhetsvecka

Publicerad 2016-04-21 13:23:00

Stölder Nästa vecka är det ”säkerhetsvecka” i den svenska handeln. Det är Svensk Handel som under vecka 17 uppmanar Sveriges handlare att anmäla alla brott som sker i butiken.

Varje år begås över 2 miljoner stölder i landets butiker. Värdet av det stulna uppskattas till 4,6 miljarder kr. Men anmälningsfrekvensen är mycket låg. Bara 2 procent av stölderna anmäls till polisen.

Men antalet uppklarade brott är betydligt färre än så. Under 2015 lade polisen ner 54 procent av utredningarna rörande butiksstölder. Och av de utredningar som fullföljdes leddes bara 34 procent till fällande dom eller strafföreläggande. Av dem som dömts till böter i ett sådant brott under fjolåret är det bara 20 procent som betalat sina böter.

Det är Svensk Handel som står bakom säkerhetsveckan. Organisationen vill få beslutsfattarna och rättsväsendet att ta butiksstölderna på allvar.

Om alla stölder som begås mellan den 25 april och den 1 maj polisanmäls går det inte att se bort från vilka värden som går förlorade och den dåliga säkerhets- och arbetsmiljön, menar organisationen.

Christer Fälldin