Så fungerar våra kurser på webben Foto: istockphoto

Så fungerar våra kurser på webben

Publicerad 2016-06-22 10:35:00

TA-skolan Det är enkelt att delta i våra utbildningar i vårt digitala klassrum. Så här går det till.

Redan omkring kl 14 på kursdagen skickar kursledaren en länk och en kod till den e-postadress som du har anmält.

När kursstart närmar sig klickar du på länken och skriver in koden så är du redo att vara med i lektionen.

Kursledaren kommer att vara tillgänglig per e-post från ca kl 18.30 för eventuell support. Kurserna startar kl 19.00.

I vårt digitala klassrum kommer du att se och höra Ingemar Carlsson, samt de bilder med aktuella börsdiagram som han föreläser om. Du ser också ett utrymme där du kan skriva frågor till Ingemar Carlsson som han besvarar. 

Varje kurs består av fyra lektionstillfällen som varar ca 60 minuter plus ca 30 minuter för frågor.

Efter lektionerna får du en ny länk och kod med e-post. Klickar du på länken kan du se hela den inspelade lektionen för repetition.

Det här lär du dig på våra kurser

Teknisk analys innebär att läsa av handeln på börsen. Det används både av kortsiktiga handlare och mer långsiktiga placerare, ofta i kombination med företagsanalys.

Kurs 1

Första lektionen: Du lär dig att identifiera stigande och fallande kurstrender. Du lär dig även att identifiera trendbrott och bedöma hur tydliga de är med statistisk sannolikhet. Trender som bryts kan ge signaler för att köpa eller för att sälja. Vi tar avstamp i teori och tillämpar den sedan på ett flertal aktuella exempel på exempelvis Stockholmsbörsens index och enskilda aktier.

Andra lektionen: Du lär dig att använda verktyg som mäter vilken styrka och svaghet som en placering visar i börshandeln. Det kallas momentum och kan förstärka eller försvaga trender och indikera om kurstrender sannolikt accelererar eller bryts. Vi lär oss om momentum-indikatorer på kort, medellång och lång sikt. Vi identifierar de kort- och långsiktiga trenderna i index, enskilda aktier, råvaror och valutor.

Tredje lektionen: Du lär dig att ringa in när en långsiktig nedgång vänder till uppgång. Och omvänt, när en långsiktig uppgång vänder till nedgång genom att tolka och använda glidande medelvärden (MA). Vi varvar teori med tydliga exempel från Stockholmsbörsen.

Fjärde lektionen: Du lär dig att identifiera, tolka och utnyttja mönster i handeln på börsen. Vanligt förekommande formationer är lätta för handlare att känna igen och innebär att många agerar på dem. Vi tittar på trianglar, rektanglar, skålar, ö-formationer, huvud- och skuldra, ML-linjer och olika typer av gap. Teori varvas med exempel från Stockholmsbörsen.

Kurs 2

Första lektionen: Du lär dig grunderna och basen för Elliotts vågteori, den kanske mest omtalade av klassiska skolor för att handla utifrån teknisk analys. Vi börjar med teorin och gå vidare med ett flertal aktuella exempel på Stockholmsbörsens index och enskilda aktier.

Andra lektionen: Du lär dig om vanliga rytmer och våglängder på börsen i stigande trend, med verkliga aktier som förlaga. Du lär dig också om Fibonaccis talserie och matematiken kring Elliots vågteori.

Tredje lektionen: Vi går vidare med Elliots vågteori och lär oss om vanliga rytmer och våglängder under nedgångar på börsen.

Fjärde lektionen: Vi ser närmare på Elliots vågteori och olika förlängda formationer.  Vi sammanfattar hela teorin med hjälp av aktuella exempel från börsen.

Kurs 3

Första lektionen: På den tredje kursnivån fokuserar vi på tidsaspekten i teknisk analys. Vi inleder med kortare rytmer från två veckor upp till tolv månader.

Andra lektionen: Du lär dig om tidsrytmernas olika mönster mellan toppar och lågpunkter. Vi tar också nästa steg i att identifiera de korta rytmerna.

Tredje lektionen: Vi tillämpar den korta rytmen på Stockholmsbörsens index, råvaror och aktier. Vi tittar på rytmerna som går från lågpunkt till lågpunkt och från topp till topp.

Fjärde lektionen: Vi kombinerar nu de korta rytmerna och binder samman dem till större rytmer. Vi tittar på rytmerna som går från lågpunkt till topp och från topp till lågpunkt. Du introduceras också till de längre rytmerna på veckobasis, och lär dig om sambandet mellan tidsdimensionen och hur priset utvecklas för exempelvis en aktie eller ett index.

Kurs 4 

Första lektionen: I det fjärde kurssteget bygger vi vidare på användningen av tidsrytmer i analysen. Som vanligt börjar vi med de kortare rytmerna som kan upplevas lättare att se än de mer trögrörliga långa rytmerna. Vi går vidare från förra kursstegets rytmintervall på 30 år, månader, veckor och dagar till intervall på 26.

Andra lektionen: Du lär dig om 26-rytmens olika mönster och de viktiga tidpunkter då flera rytmer sammanstrålar och ger starkare och tydligare reaktioner.

Tredje lektionen: Vi tillämpar kunskapen om 26-rytmen på dags-, vecko- och månadsbasis. Vi använder dessa rytmer på ett flertal aktier på Stockholmsbörsen plus index, valutor och råvaror.

Fjärde lektionen: Vi kombinerar nu de korta 26- och 30-rytmerna och binder samman dem till större rytmer, där vi visar på viktiga samband. Vi fördjupar kunskapen om de längre rytmerna och visar på hur de har upprepats under de senaste 26-30 åren på Stockholmsbörsen.