Trygg Hansa - SEB

Trygg Hansa - SEB

Publicerad 2007-11-20 14:27:21

fragor Hej, jag fick aktier i trygg-hansa när de delade ut till försäkringstagarna. Sedemera blev ju dessa SEB-aktier. Nu har jag sålt dessa och min fråga är: vilket anskaffningsvärde/omkostnadsbelopp har jag på aktierna i SEB? Jag har för mig att det var gansk

Jag tycker du ska fråga avdelningen för aktieägarservice hos SEB.

Hans Bolander