Jag tycker du ska fråga avdelningen för aktieägarservice hos SEB.

Hans Bolander