Vad du syftar på är en premiebefrielseförsäkring, vilket innebär att dina pensionspremier inbetalas fram till pensionsåldern även om du blir sjuk. Normalt tecknas inte en premiebefrielseförsäkring på premier för löneväxling. Om du har en pensionslösning d

Anna Allerstrand