Se info från vårt avdragslexikon: * Gåva bättre än köp -------------------------------------------------------------------------------- Sedan gåvoskatten avskaffats kommer förmodligen gåvor att bli mycket mer vanliga när fastigheter överlåts. Att öve

Hans Bolander