Lagfartskostnad

Lagfartskostnad

Publicerad 2007-11-20 14:16:32

fragor Vad gäller för villkor för att slippa själva lagfartskostnaden vid överlåtelse (försäljning/gåva) av andel av fastighet som redan ägs av andelsdelägarna emellan, dvs en andelsägare överlåter hela eller del av sin andel till annan andelsägare?

Se info från vårt avdragslexikon: * Gåva bättre än köp -------------------------------------------------------------------------------- Sedan gåvoskatten avskaffats kommer förmodligen gåvor att bli mycket mer vanliga när fastigheter överlåts. Att öve

Hans Bolander