Här hittar du de flesta internationella index: http://finance.yahoo.com/intlindices?e=americas Här hittar du Moskvabörsens index, RTS http://www.rts.ru/?tid=541

Hans Bolander