En läxa om Greklands återhämtning som investerarna bör lägga på minnet

En läxa om Greklands återhämtning som investerarna bör lägga på minnet

Publicerad 2018-03-12 10:34:00

Placera Att ett land ger ut nya obligationer leder sällan till rubriker. Men när landet heter Grekland har det stort nyhetsvärde. Särskilt när obligationen ifråga är sjuårig och har en ränta på endast 3,5 procent – något som var helt otänkbart för bara tre år sedan, när de långa räntorna var tvåsiffriga. Än bättre: statskassan fick 6 miljarder euro i bud för 3 miljarder euro i obligationer, och investerarna erbjöd lägre ränta än den ränta på 3,75 procent som ursprungligen erbjöds.  Låt detta vara en påminnelse som för vår tid: även den värsta kris följs så småningom av en återhämtning.

Vill du veta mer om vart aktiemarknaden är på väg och hur den påverkas av politiska händelser och ekonomiska indikatorer?  Ladda ner den kompletta aktiemarknadsutsikten från Fisher Investments Norden här.

När Grekland fick sitt tredje räddningspaket sommaren 2015 antog de flesta att dess varaktighet på tre år skulle vara alltför kort och att Grekland därför skulle behöva ytterligare ett räddningspaket i år. Men nu när vi närmar oss räddningspaketets avslut i augusti talas det inte längre om någon ny livlina. Räntorna har sjunkit, de privata investerarna verkar ivriga att hoppa på tåget, ekonomin växer igen och privatiseringsprogrammet är på banan.

Grekland nådde ytterligare en milstolpe i det här avseendet i mitten av februari, då landet fick två bindande anbud för en 66-procentig post i den statliga gasnätsoperatören. Under tiden har premiärminister Alexis Tsipras, den en gång så fruktade och passionerade vänsteraktivisten, vunnit bred respekt för sin förmåga att driva igenom omstridda reformer och nedskärningar av den offentliga sektorn. Även kreditvärderingsinstituten – som vanligen agerar långsamt – har nyligen höjt Greklands kreditbetyg.

Av alla nyheter på senare tid tycker vi att försäljningen av statsobligationer är den viktigaste. Det är den första rena försäljningen sedan 2014, innan Tsipras tog makten (de obligationer som utfärdades under 2017 var en del av en frivillig skuldväxling snarare än ett försök att nå ut till nya investerare.) Det är även första gången statskassan försöker få in ny finansiering snarare än att bara rulla över obligationer som är på väg att förfalla.

Före försäljningen hade Grekland klarat sig såpass länge utan att utfärda nya långsiktiga skuldpapper att landet saknade avkastningskurva – en utveckling som vanligtvis förknippas med instabila u-länder. Februaris försäljning, tillsammans med två planerade emissioner inom sex månader, ingår i regeringens planer på att återuppbygga avkastningskurvan och skapa en känsla av normalitet på Greklands kapitalmarknader.

Betydelsen av denna händelse sträcker sig långt bortom statsfinanserna. Räntorna på statspapper fungerar ofta som referensräntor för lån inom den privata sektorn. En återetablering av avkastningskurvan skulle hjälpa bankerna prissätta lån till företag, bostadsköpare och konsumenter och kanske få bort en barriär för den grekiska lånetillväxten. Det skulle även ge investerarna ett bättre mått på de grekiska kreditmarknadernas hälsa, och inte minst utgöra en viktig ledande ekonomisk indikator.

Nu tror vi i och för sig inte att den senaste utvecklingen gör grekiska aktier till ett klokt köp i nuläget. Bankerna utgör en stor andel av den grekiska aktiemarknaden, och de grekiska bankerna förlitar sig fortfarande på statsbidrag. Vissa banker har blivit delvis förstatligade sedan krisens värsta dagar. De kommer sannolikt att ha lång väg att gå innan de blir självständiga och lönsamma, trots den begynnande ekonomiska förbättringen.

Greklands återhämtning är dock ett slående exempel på en enkel sanning: även den djupaste och mörkaste recession följs av en återhämtning.

Historien säger oss att en björnmarknad kommer att uppstå så småningom. När den väl uppstår kommer vi att påminna våra investerare om Grekland. Om eurozonens mest bekymmersamma ekonomi kan ta sig tillbaka efter tre räddningspaket och åratal med problem, då kan även mognare länder med större inneboende styrka återhämta sig efter en recession och en björnmarknad. Även om djupa lågkonjunkturer är plågsamma varar de inte för evigt. Allting har sin dag i solen, precis som det regnar ibland.

Vill du veta mer om vart aktiemarknaden är på väg och hur den påverkas av politiska händelser och ekonomiska indikatorer?  Ladda ner den kompletta aktiemarknadsutsikten från Fisher Investments Norden här.