Detta är Fisher Investments Norden Foto: Fisher Investments

Kenneth Fisher leder investeringskommittén.

Detta är Fisher Investments Norden

Publicerad 2018-01-08 07:54:00

Förvaltning Fisher Investments Norden är handelsnamnet som används av Fisher Investments Europe i Sverige, som har utnämnts till Årets Förmögenhetsförvaltare tre år i rad av ADVFN.

Moderbolaget Fisher Investments grundades av investeringsgurun Ken Fisher 1979. Per den 1 december 2017, förvaltade Fisher Investments, Fisher Investments Europe med dotterbolag tillgångar på över 813 miljarder kronor för mer än 40 000 privatkunder och mer än 180 institutionella kunder globalt.

Fishers enkla investeringsfilosofi bygger på det faktum att utbud och efterfrågan är de enda faktorer som påverkar priset på värdepapper. Kapitalmarknaderna är relativt effektiva på att räkna in all känd information i priserna. Mervärde från aktiv förvaltning kräver därför information som inte är allmänt känd eller att känd information tolkas på ett annat och mer korrekt sätt än andra marknadsaktörer.

Fisher Investments Norden erbjuder sina kunder personlig portföljförvaltning, en enkel och transparent avgiftsstruktur, service i världsklass samt lokala representanter som möter kunder där de önskar. Alla kunders tillgångar hålls hos väletablerade svenska förvaringsinstitut.

Vill du veta mer om vart aktiemarknaden är på väg och hur den påverkas av politiska händelser och ekonomiska indikatorer?  Ladda ner den kompletta aktiemarknadsutsikten från Fisher Investments Norden här.