Därför bör aktierna i eurozonen förbli i täten under 2018 Foto: istockphoto

Därför bör aktierna i eurozonen förbli i täten under 2018

Publicerad 2018-01-08 09:08:00

Placera 2017 var ett år fyllt av överraskningar för många investerare: USA:s president Donald Trump och Brexit sänkte inte aktiemarknaden, euroskeptiska populister som Geert Wilders misslyckades vid valurnorna och den globala ekonomin accelererade.

En kanske ännu större överraskning för många var att aktierna i eurozonen, som länge haft det kämpigt, överträffade USA och resten av världen. Vi ser många anledningar till att denna trend bör hålla i sig under överskådlig tid.

Marknader rör sig som mest där det finns ett glapp mellan verkligheten och marknadsförtroendet, och de flesta indikatorer pekar på mer utbredd skepsis i Europa än i USA.

Den främsta anledningen till detta är valutaeffekter. När en investerares egen valuta försvagas växer avkastningen från utländska investeringar – och resultatet blir vinst inte bara på aktien utan också på den andra valutans ökade värde. När den egna valutan stärks inträffar motsatsen.

Dollarn försvagades gentemot de flesta stora valutorna under 2017 och gav amerikanska investerare ökad avkastning på utländska tillgångar. Följden blev, i dollar, att MSCI World Index steg med 20,0 procent under 2017 (fram till den 7 december).[i] Detta har fått de flesta amerikanska investerare att betrakta 2017 som ett kanonår, vilket skapat ökat förtroende.

Europeiska investerare upplevde inte samma sak under 2017. Euron stärktes och dämpade europeisk avkastning från amerikanska och asiatiska aktier. Fram till den 7 december har MSCI World Index bara ökat med 7,3 procent under 2017 när man räknar i euro.[ii]

Holländska och europeiska aktier presterade bättre och bjöd på 17,6 respektive 13,8 procents avkastning under samma period. Bättre – men knappast exceptionellt.[iii] Detta har gjort att investerare i eurozonen möter 2018 med mer butterhet än sina amerikanska motsvarigheter och skapar mer utrymme för positiva överraskningar som kan ta lokala aktier till nya höjder.

Samtidigt är tillväxten i eurozonen starkare och mer vidsträckt än de flesta förstår. Under tredje kvartalet växte BNP med 0,6 procent q/q, det 18:e raka kvartalet med tillväxt. PMI (Inköpschefsindex) – som mäter tillväxtens omfattning – nådde nästan den högsta noteringen på sex år under perioden. Eurozonens intäkter ökade bara med 3,6 procent y/y under tredje kvartalet – en kraftig inbromsning jämfört med andra kvartalets tillväxt på 15,8 procent y/y – men en stor del av inbromsningen berodde på hur orkaner påverkade återförsäkringsbolag.[iv] Eurozonens intäkter, med försäkringssektorn borträknad, ökade med 13,6 procent y/y och överträffade resultatet globalt, 11,4 procent, med försäkringsbolag borträknade.[v] Stöd för vinster i eurozonen: Försäljningstillväxten ökade med 3,7 procent.[vi] Stigande Leading Economic Index och positiv avkastning sprider sig över kontinenten vilket talar för att allt detta fortsätter under 2018.

Folk inser fortfarande inte detta – i Europa är det oro kring politik och centralbanken som regerar. Många tror att europeiska centralbankens ”stimulans” utgör konstgjort stöd för ekonomin. Amerikaner slickar i sig en årsberäknad BNP-tillväxt på 3 procent per kvartal. Européer oroar sig över att tillväxten kommer minska från en årsberäknad tillväxt på 2,4 procent under det tredje kvartalet när ECB drar ned på sina kvantitativa lättnader för andra gången i januari. Få inser att denna policy haft negativ inverkan på utlåning och tillväxt.

Det råder också mer politisk skepsis. I USA har merparten av den politiska osäkerheten försvunnit i takt med att investerare vant sig med president Trump och insett att han inte kan åstadkomma mycket. Men även om de politiska orosmolnen i eurozonen delvis skingrats under 2017, när Geert Wilders och Marine Le Pen floppade, är de inte helt borta.

Minsta motgång i de tyska koalitionssamtalen får den tyska expertisen att gå i taket. Katalonien förblir ett orosmoment trots att Spaniens centralstyre fick bort separatistledarna från den lokala regeringen. Både sommarens val och bankerna i Italien föder rädsla. I varje fall är verkligheten bakom rubrikerna att dessa regeringar sannolikt saknar den makt som krävs för att skaka om marknader med omfattande lagstiftning som aktiemarknaden avskyr.

Tyskland kommer att få en regering och det italienska valet kommer sannolikt inte att utgöra något större hot för marknaden efter att Femstjärnerörelsen bakbundits av nya regler. När investerare inser detta bör förtroendet öka ytterligare och elda på handlingskraften.

Vi tycker inte att europeiska investerare borde ignorera amerikanska och asiatiska aktier. Diversifiering är viktigt och på denna globala tjurmarknad bör båda regionerna ha gott om möjligheter att erbjuda – särskilt stora techbolag, för vilka det finns en fin hävstång när den it-relaterade köpkraften ökar globalt och i takt med att molnbaserade datalösningar spelar en allt större roll i människors liv. På det hela taget, och i genomsnitt, anser vi att eurozonens aktier bör förbli några av den utvecklade världens starkaste.

Ladda ner den kompletta aktiemarknadsutsikten från Fisher Investments Norden här.

Not: Klicka här för att se källförteckningen.

Av: Fisher Investments Norden