Yngre har svårast att klara räntehöjningar Foto: istockphoto

Yngre har svårast att klara räntehöjningar

Publicerad 2017-02-16 12:44:00

Lån Fyra av tio svenskar skulle behöva ändra sina konsumtionsvanor om låneräntorna steg med 3 procentenheter. Allra tuffast blir det för yngre personer.

Åldersgruppen 25-39 år är mest och högst belånade i Sverige, och skulle drabbas värst av räntehöjningar. Det framgår av den tredje delen i Länsförsäkringar-rapporten "Medelklass utan medel" som bygger på intervjuer med 3.000 personer mellan 18-65 år.

I åldersgruppen 25-39 har 80 procent någon form av lån. 27 procent har både bostadslån och andra lån, vilket är väsentligt högre än i övriga åldersgrupper. Utöver att den här gruppen har en större andel lån, har de dessutom störst lån.

I rapporten framkommer att många i Sverige skulle behöva ändra livsstil ifall räntan steg med tre procentenheter.

"Vår undersökning visar att ungefär 40 procent av de tillfrågade skulle behöva ändras sina konsumtionsvanor om räntan steg med 3 procentenheter. Bland de yngre åldersgrupperna skulle effekten av en räntehöjning bli mer kännbar än hos äldre", uppger Länsförsäkringar.

Ifall många har alltför små marginaler skulle en räntehöjning kunna tvinga hushållen att dra ned på sin konsumtion för att klara av sina bolån. Ett tillräckligt stort konsumtionstapp kan betyda lägre tillväxt eftersom den privata konsumtionen står för en stor del av Sveriges BNP, noteras det.

Rapporten visar även att de i åldersgruppen 20-24 år har anmärkningsvärt dålig koll på sin lånesituation. En av fem svarar att de inte vet huruvida de amorterar eller inte. Bland de som har lån som inte är bostadslån svarar var fjärde att de inte vet hur stora lån de har.

Det finns enligt Länsförsäkringar ett behov av ökat stöd till unga i syfte att de ska få bättre koll på sin ekonomiska situation.

"Kunskaper inom privatekonomi är viktigt för att människor ska kunna göra medvetna val i livet och kunna planera för framtiden. Det är skrämmande att unga som är på väg att flytta hemifrån har sådana luckor i kunskaper om försäkringar och banklån och en fråga som våra politiker snarast bör engagera sig i", säger Länsförsäkringars vd Rikard Josefson.

Av: Direkt