Uppåt för villapriserna - men inbromsning i Stockholm Foto: Henrik Montgomery /TT

Uppåt för villapriserna - men inbromsning i Stockholm

Publicerad 2017-10-12 09:29:00

Bostad Villapriserna fortsätter att stiga, enligt SCB:s senaste småhusbarometer. Men i Storstockholm syns en inbromsning med oförändrade priser det senaste kvartalet.

De svenska småhuspriserna steg i snitt 3 procent under tredje kvartalet 2017, jämfört med andra kvartalet. Prisökningar noterades i 16 av Sveriges 21 län.

Den högsta prisutvecklingen på länsnivå, 6 procent, redovisas i Dalarnas, Jönköpings och Blekinge län. Sjunkande priser redovisas i Kalmar och Jämtlands län, där sjönk priserna med 1 procent.

I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med 1 respektive 6 procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.

På årsbasis, tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 9 procent med prisökningar i samtliga län. 

Den högsta prisutvecklingen på länsnivå var 14 procent, vilket redovisas i Jönköpings län. Den lägsta prisuppgången återfinns i Jämtlands län med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 5 och 12 procent.

Tabell: Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (jul-sep) jämfört med föregående period (apr-jun) samt föregående år (jul-sep 2016).

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm 0 5
Uppsala 1 6
Södermanland 4 11
Östergötland 2 11
Jönköping 6 14
Kronoberg 3 10
Kalmar -1 3
Gotland 5 10
Blekinge 6 10
Skåne 5 11
Halland 1 12
Västra Götaland 3 11
Värmland 3 9
Örebro 3 5
Västmanland 4 9
Dalarna 6 12
Gävleborg 0 5
Västernorrland 1 7
Jämtland -1 1
Västerbotten 0 5
Norrbotten 3 8
Storstockholm 0 5
Storgöteborg 1 11
Stormalmö 6 12
Riket 3 9

Källa: SCB

Magnus Gustavsson

SCB , Småhusbarometern