Borättspriserna sjönk i juni Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Borättspriserna sjönk i juni

Publicerad 2017-07-14 09:15:00

Bopriser Bostadsrättspriserna i Sverige sjönk 0,9 procent i juni jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 0,2 procent. Det visar statistik från Valueguard.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i Sverige sjunkit 1,4 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har stigit 0,9 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 10,6 procent samtidigt som villapriserna stigit 9,1 procent.

Det sammanvägda indexet för hela Sverige, HOXSWE, sjönk 0,5 procent i juni jämfört med föregående månad, var oförändrat under den senaste tremånadersperioden och steg 9,7 procent under de senaste tolv månaderna.

Efter säsongsjustering steg HOXSWE med 1,1 procent jämfört med maj vilket förklaras av att HOXSWE brukar sjunka i juni.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Valueguard noterar att tremånadsförändringen för bostadsrättsindex i alla tre storstäder liksom för riket i sin helhet är negativa. Sist detta hände var för ett år sedan, efter den nedgång vi såg under försommaren 2016. Innan dess måste vi gå tillbaka till 2012 för att finna en tremånadsnedgång samtidigt i alla storstäder och riket.Prisutveckling procent      m-m    3 mån    12 mån
==============================================================
HOX
Sverige -0,5 0,0 9,7

Bostadsrätter
Sverige -0,9 -1,4 10,6
Stockholm -1,1 -1,6 8,6
Göteborg -1,1 -0,5 15,6
Malmö -0,1 -1,1 20,5

Villor
Sverige -0,2 0,9 9,1
Stockholm -1,2 -1,2 6,1
Göteborg -0,6 0,8 11,3
Malmö 0,2 0,9 12,2
==============================================================
Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

 

image
Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

 

image