Välj rätt solcellsanläggning Foto: Istockphoto

Välj rätt solcellsanläggning

Publicerad 2015-06-08 06:11:00

Energitips De vanligaste solcellsanläggningarna på marknaden håller generellt sett en god kvalitet och klarar av svenskt klimat bra. Men det finns variationer mellan olika modeller, visar Energimyndighetens nya test av solcellsanläggningar som ska hjälpa villaägare att välja rätt.

Energimyndigheten har testat nio solcellsmoduler och lika många växelriktare. Dessa enheter bildar tillsammans en solcellsanläggning som villaägare kan installera på taket.

– Överlag håller produkterna en bra kvalitet och testet kan hjälpa villaägare, som vill producera sin egen el i valet av solcellssystem, säger Emma Olsson som ansvarar för testet på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

För att se hur solcellsmodulerna klarar den svenska vintern har de även utsatts för ett intensivt snö- och istest i en klimatkammare. Testerna visar att solcellsmodulerna presterar bra även efter att de utsatts för påskyndat åldrande genom kraftiga variationer i temperatur och luftfuktighet, konstaterar Energimyndigheten.

När det gäller växelriktarna visar testet att de ger något lägre effekt och verkningsgrad jämfört med vad tillverkarna själva anger även om skillnaderna inte är jättestora.

Energimyndigheten konstaterar också att solcellsanläggningar sjunkit rejält i pris. I dag kostar en anläggning för villa bara en fjärdedel så mycket som för fem år sedan.

– På senare år har hindren för de som vill installera solel på taket blivit mindre. Förutsättningarna börjar falla på plats och det är i dag enklare att ta steget och bli en producerande konsument av el, säger Linus Palmblad på Energimyndigheten.

Not: Hela testet hittar du på Energimyndighetens sajt.

Magnus Gustavsson