FI: Sårbara hushåll borde binda boräntan Foto: Tomas Oneborg /TT-SvD

FI: Sårbara hushåll borde binda boräntan

Publicerad 2017-03-13 08:18:00

Bolån Sårbara hushåll bör överväga att binda en större del av sina bostadslån för att skydda sig mot ett stigande ränteläge. Det skriver Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Han beskriver gruppen sårbara hushåll som potentiellt stor. Enligt Finansinspektionens bolåneundersökning har nästan 12 procent av de nya bolånetagarna 2013-2015 haft marginaler som i genomsnitt är cirka 1.500 kronor i månaden.

"De här hushållen riskerar därför att inte ens ha råd med en liten utgiftsökning. Även de hushåll som har stora skulder, som har hög risk för arbetslöshet eller långvarig sjukskrivning, eller som är småföretagare kan vara särskilt sårbara", resonerar FI-företrädaren.

När räntan är låg och skulderna stora räcker det med små ränteförändringar för att ge stort genomslag för det enskilda hushållet. En ränteökning från 2 till 4 procent kan verka liten, men innebär en dubblering av de månatliga ränteutgifterna, konstaterar Erik Thedéen.

Han anser att bankerna spelar en viktig roll i att uppmärksamma sina kunder på fördelarna med att binda räntan.

"I linje med vårt uppdrag att värna ett högt skydd för konsumenter kommer FI att följa upp bankernas agerande i den löpande tillsynen", uppger FI-chefen.

Det enskilda hushållet bör samtidigt överväga att försäkra sig mot stigande räntor när skyddet är historiskt billigt och skulderna är stora. Många hushåll har skäl att ta sådana försäkringar, anser han.

"Det kommer göra dem mer motståndskraftiga. Förutsatt att andelen bundna räntor inte blir extrem kommer dessutom svensk ekonomi stå starkare när räntorna stiger mer än inkomsterna", framhåller FI-företrädaren som noterar att andelen bundna bostadslån var cirka 20 procentenheter högre före finanskrisen 2008 än i dag.

Av: Direkt