Svenskarna fortsätter att låna mer Foto: Fredrik Sandberg/TT

Svenskarna fortsätter att låna mer

Publicerad 2017-07-27 11:36:00

Bolån Svenskarna fortsätter att låna än mer till sina bostäder. Hushållens bostadslån uppgick till 3 005  miljarder kr i juni, vilket innebär att utlåningen för första gången passerade 3 000 miljarder kr. Det visar ny statistik från SCB.

Det är en ökning med 27 miljarder jämfört med föregående månad och 198 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Därmed var den årliga tillväxttakten av bostadslån 7,2 procent i juni.

Det innebär att bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 7,2 procent i juni, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i maj.

Totalt uppgick hushållens lån hos banker eller bolåneinstitut till 3 653 miljarder kr i juni. Det är en ökning med 28 miljarder jämfört med föregående månad och 230 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Lånen till konsumtion ökar också, här var tillväxttakten 9,4 procent i juni. Det är en ökning jämfört med maj då den var 7,3 procent.

Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 201 respektive 447 miljarder i juni.