”Stresstesta din ekonomi och förbered dig på dyrare boende” Foto: SEB/TT

”Stresstesta din ekonomi och förbered dig på dyrare boende”

Publicerad 2016-01-08 06:00:00

Boräntor Använd det låga ränteläget till att börja amortera och spara. Då blir 2016 ett bra år, råder SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under 2015 ökade bostadspriserna, trots att det fanns en del som spådde att en ny bostadsbubbla skulle spricka under året. Samtidigt ökade bostadslånen, men det fick inte hushållens boendekostnader att öka.

De minskade paradoxalt nog och skälet till det är de sjunkande räntorna som i praktiken gjorde det möjligt att låna ännu mer utan att det över huvud taget märktes i plånboken.

Jens Magnusson, SEB:s privatekonom, konstaterar i SEB:s senaste boränteråd att det är enklare att blicka tillbaka på det år som gått än att sia om det år som komma ska.

”Vi hade alltså en situation där fler kunde låna mer, utan att det märktes i plånboken. Men hur kommer det att bli 2016? Låt oss börja med det självklara konstaterandet att ingen vet”, skriver han.

Oavsett hur det blir med bostadspriserna detta år finns det någon som kan slå sig för bröstet och utbrista ”vad var det jag sa?"

Jens Magnusson konstaterar också att många har spått prisnedgångar under de senaste tio åren, och därför haft ordentligt fel många gånger innan de eventuellt får rätt.

Och de som trott på prisuppgångar har visserligen oftast haft rätt men de kan ju mycket väl missa prisfallet när det väl kommer.

”Det är bara att konstatera att backspegeln ger en skarpare bild än kristallkulan”, skriver han.

Trots att det är svårt att göra prognoser går det att förbereda sig, och Jens Magnusson sätter ner foten när det gäller årets utfall. Det är mycket som talar för att de senaste årens trend med allt högre priser kombinerat med lägre kostnader tar slut under innevarande år.

Att Riksbanken i december valde att låta reporäntan ligga still, samt att USA ungefär samtidigt började höja räntan talar för ett trendbrott även här. Det understöds av löneökningar och en allmänt växande ekonomi i takt med att vi mycket snabbt blir allt fler.

”I Sverige kommer nog den första reporäntehöjningen att dröja till slutet av året men bostadsräntorna stiger antagligen tidigare, särskilt de bundna räntorna”.

När det sker avtar bostadsprisuppgångarna och när också boräntorna till sist vänder uppåt igen blir de lån vi redan har dyrare, vilket innebär att bostadskostnadernas andel av våra inkomster stiger.

Resonemanget stöds av SEB:s Boprisindikator som nu visar att andelen svenskar som tror på stigande bostadspriser minskar.

Givet att alla förutsägelser om utvecklingen 2016 är synnerligen osäkra så här en dryg vecka in på det nya året, finns det ändå fyra bra råd att fundera över:

1. Stresstesta din ekonomi. Gör en noggrann kalkyl över hur mycket högre bostadskostnader du klarar av utan att få problem i vardagsekonomin.

2. Gardera dig mot högre bostadskostnader. Du har ett gyllene tillfälle att passa på att börja amortera och spara under 2016 medan räntorna ännu är historiskt sett mycket låga. Startar du på en gång skapar du en viktig ”krockkudde” i din ekonomi.

3. Kontrollera skattejämkningen. När räntorna sjunkit rejält några år riskerar du kvarskatt om det har gått lång tid sedan du senast begärde jämkning.

4. Binda, eller inte? Åtminstone överväg att binda räntan för delar av dina lån. Just nu är de bundna räntorna unikt låga, men det är också de som först vänder uppåt. Det gör det till ett utmärkt läge att binda just nu.

Christer Fälldin