Stor okunskap om amorteringskravet Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Stor okunskap om amorteringskravet

Publicerad 2018-02-23 10:45:00

Amorteringskravet Fler än fyra av tio bostadsägare vet inte vad det nya amorteringskravet innebär. Det visar en ny undersökning inför att det nya amorteringskravet införs den 1 mars.

Samtidigt ser stockholmarna i högre utsträckning än andra dystra effekter av kravet.

I undersökningen var 46 procent av bostadsägarna ovetande om vad det nya skärpta amorteringskravet innebär.

– Det är en pedagogisk utmaning att förklara de nya amorteringsreglerna och det är många som helt enkelt inte hänger med i svängarna. Det är viktigt att förstå reglerna på bostadsmarknaden och det är inte bra att många står utan den kunskapen, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Tror på sjunkande priser

Endast 37 procent svarade rätt på frågan vad det skärpta kravet innebär, men bland stockholmarna är medvetenheten större. Där är det 46 procent som prickar in rätt svar.

I Stockholm är det vanligare än i övriga landet att tro på sjunkande bostadspriser det närmaste halvåret. Varannan tillfrågad anger det nya amorteringskravet som skäl. I resten av landet är det cirka fyra av tio som har samma uppfattning.

– Vi såg en sådan reaktion när man skärpte amorteringsreglerna förra gången. Det är inte ens två år sedan och är fortfarande färskt i minnet. Nu drar man åt ytterligare. Fördelen är att vi snabbare minskar vår skuld och får en bättre balans i ekonomin. Samtidigt behöver vi kunna lita på att reglerna för boende inte ändras hela tiden, säger Ingela Gabrielsson.

Påverkar boendet negativt

Undersökningen visar också att bostadsägarna tycker att de nya reglerna påverkar boendeplanerna negativt. Fyra av tio räknar med dyrare boendekostnader som följd. Bostadsägarna ser också en rad andra negativa effekter av kravet, som att man känner sig hindrad från att flytta, att det gör en stressad och orolig samt att man måste välja ett mindre boende eller ett mindre centralt boende. Och det är Stockholmarna som i högre utsträckning ser dessa negativa effekter.

Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 18-65 år i Sverige av YouGov på uppdrag av Nordea. Undersökningen mellan den 2 februari och 6 februari.

Privata Affärer