Prisutvecklingen på villor varierar stort Foto: Fredrik Sandberg /TT

Prisutvecklingen på villor varierar stort

Publicerad 2017-02-09 10:18:00

Bostad Småhuspriserna fortsätter att stiga, i alla fall om man ser till riket som helhet. Skillnaderna mellan olika delar av landet är dock stora och i flera län föll faktiskt priserna.

Enligt SCB ökade småhuspriserna i snitt 1 procent under den senaste tremånadersperioden november 2016 – januari 2017, jämfört med den föregående perioden augusti – oktober 2016.

Priserna steg i 11 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå var 6 procent, vilket redovisas i både Kronobergs och Västernorrlands län.

I sex län redovisas sjunkande priser. Den största prisnedgången återfinns i Jämtlands län med 7 procent, följt av Jönköpings län med 3 procent.

I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med 2 procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.

På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 9 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den största prisuppgången redovisas i Kronobergs län med 17 procent, följt av Södermanlands län med 15 procent.

Den lägsta prisuppgången återfinns i Jämtlands län med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 8 och 11 procent.

Tabell: Prisutveckling på småhus den senaste tremånadersperioden november 2016 – januari 2017, jämfört med den föregående perioden augusti – oktober 2016 samt samma period året innan (november 2015 - januari 2016).

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm 0 8
Uppsala 1 10
Södermanland 2 15
Östergötland 3 10
Jönköping -3 5
Kronoberg 6 17
Kalmar -1 8
Gotland 1 9
Blekinge 1 3
Skåne 0 7
Halland 2 9
Västra Götaland 0 9
Värmland 3 10
Örebro 3 13
Västmanland -2 10
Dalarna 0 12
Gävleborg -2 12
Västernorrland 6 12
Jämtland -7 1
Västerbotten -2 4
Norrbotten 2 7
Storstockholm 0 8
Storgöteborg 2 11
Stormalmö 2 8
Riket 1 9

Källa: SCB

Magnus Gustavsson