Småhuspriserna stiger i hela landet Foto: Hasse Holmberg/TT

Småhuspriserna stiger i hela landet

Publicerad 2017-03-09 09:47:00

Bopriser Småhuspriserna fortsätter att stiga i hela landet. Under tremånadersperioden december 2016 till och med februari i år steg priserna på småhus med drygt 1 procent jämfört med den föregående tremånadersperioden. Mest har priserna stigit i Kronoberg och på Gotland.

Men på årsbasis har priserna på småhus stigit med nästan 9 procent, det vill säga om jämförelsen görs mot samma tremånadersperiod för ett år sedan.

Både Kronbergs och Gotlands län redovisar en prisökning på 6 procent för perioden, vilket är högst i landet.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna har priserna stigit i 14 av landets 21 län. I fyra län redovisas sjunkande priser. Den största prisnedgången återfinns i Jämtlands län med 7 procent, följt av Gävleborgs län med 5 procent.

I de tre storstadsregionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö steg priserna mellan 1-3 procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till 2,9 miljoner kr under tremånadersperioden.

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm 1 7
Uppsala 0 10
Södermanland 2 13
Östergötland 0 7
Jönköping 2 10
Kronoberg 6 17
Kalmar -3 4
Gotland 6 16
Blekinge 0 5
Skåne 2 9
Halland 2 8
Västra Götaland 2 9
Värmland 1 7
Örebro 4 13
Västmanland -1 10
Dalarna 3 15
Gävleborg -5 8
Västernorrland 1 6
Jämtland -7 5
Västerbotten 2 7
Norrbotten 3 8
Storstockholm 1 7
Storgöteborg 3 11
Stormalmö 3 9
Riket 1 9

Privata Affärer