Små bostadsrätter får allt oftare dyrare kvadratmeterpris Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Små bostadsrätter får allt oftare dyrare kvadratmeterpris

Publicerad 2017-09-13 09:05:00

Bostad Insatserna per kvadratmeter boyta kan variera med mer än 100 procent och årsavgifterna per kvadratmeter boyta med över 60 procent för bostadsrätter i samma bostadsrättsförening. Små nyproducerade bostadsrätter har därför ofta högre kvadratmeterpris och högre avgifter än de större lägenheterna.

I takt med att nyproduktionen av bostadsrätter ökat kraftigt har även variationen över vilka villkor bostadsrätterna säljs till ökat. Det visar en analys av andelstalen som gjorts av Swedbank och Sparbankerna.

– Effekten av det blir att priset per kvadratmeter kan variera stort mellan lägenheter i samma förening. När man köper en nyproducerad bostadsrätt är det viktigt att känna till vilket andelstal lägenheten har och hur föreningens gemensamma utgifter ska fördelas mellan lägenhetsinnehavarna, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

Andelstalet har historiskt varit lika med lägenhetens andel av de totala insatserna. En lägenhets insats baseras i sin tur på lägenhetens boyta i förhållande till föreningens sammanlagda boyta.

Fram till början av 1990-talet fördelades insatserna och årsavgifterna huvudsakligen efter denna princip.

Men numera brukar både byggbolag och fastighetsutvecklare använda andra principer. Lägenhetens läge i huset, utsikt och planlösning är exempel på variabler som i dag fått allt större betydelse för prissättningen av nyproducerade bostadsrätter.

En ytterligare slutsats från Swedbanks och Sparbankernas analys är att de här nya variablerna numera även påverkar principen för hur årsavgiften fördelas mellan lägenheterna i föreningen.

Därför får många bostadsrättsägare betala en ”väsentligt högre årsavgift per kvadratmeter boyta än grannar i samma förening som bor i större lägenheter”, enligt Arturo Arques.

– Med allt för stora skillnader i årsavgift per kvadratmeter boyta är risken stor att de som köper små nyproducerade bostadsrätter får bära delar av de större lägenhetsinnehavarnas driftkostnader och det kan knappast vara meningen, säger han.

Det har blivit allt vanligare att bostadsrättsföreningar i nyproduktion använder dessa nya principer som ger ett andelstal för ägandet och ett annat för fördelningen av föreningens gemensamma kostnader.

Som konsument på bostadsrättsmarknaden är det viktigt att förstå principerna för hur andelstalen bestäms, menar Arturo Arques. Andelstalen styr månadsavgiftens storlek och, i händelse av att till exempel föreningen beslutar om ett kapitaltillskott, hur mycket kapital varje bostadsrättsinnehavare ska bidra med.

Privata Affärer