SEB:s boprisindikator fortsätter att falla Foto: Fredrik Sandberg /TT

SEB:s boprisindikator fortsätter att falla

Publicerad 2017-10-09 08:45:00

Bostad De svenska hushållen tror på en svagare utveckling för bostadspriserna i oktober jämfört med vad de gjorde föregående månad. Det visar SEB:s senaste boprisindikator.

Indikatorn, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till 50 i oktober jämfört med 51 i september.

Av de tillfrågade tror 66 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 66 procent förra månaden, medan 16 procent tror på fallande priser, jämfört med 15 procent föregående månad.

SEB:s privatekonom, Jens Magnusson, noterar i en kommentar att intrycket är att marknaden står och väger.

"Å ena sidan är det fjärde månaden i rad som hushållens boprisförväntningar sjunker. Å andra sidan är nedgången liten och det är fortfarande två tredjedelar av hushållen som tror på stigande priser. Försäljningsstatistik, räntesignaler och diskussionen om tuffare bolåneregler lär ha en stor påverkan på den fortsatta utvecklingen", säger Jens Magnusson.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 6 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,17 procent, ned jämfört med 0,20 procent föregående månad.