SEB: Bomarknad på väg stabiliseras

SEB: Bomarknad på väg stabiliseras

Publicerad 2018-02-06 08:19:00

Bopriser Utvecklingen på bostadsmarknaden i början av året står inte i strid med SEB:s prognos om att boprisfallet kan stanna vid omkring 10 procent.

Det skriver SEB i den konjunkturprognos som presenterades på tisdagen.

"Även om vi i än så länge bara har tillgång till anekdotisk information har utvecklingen i början av 2018 inte stått i strid med vår prognos om att prisfallet kan stanna på cirka 10 procent", skriver SEB.

Nedgången på bostadsmarknaden skedde "nästan simultant" i Sverige, Norge och Kanada samtidigt som den planade ut i Australien. Det är också dessa länder som klarades sig undan betydande priskorrigeringar under finanskrisen.

Högre nyproduktion före nedgången

Den nuvarande nedgången sker "i en miljö med god tillväxt, stabila räntor och avsaknad av stora regeländringar" och är därför mycket ovanlig.

I alla fyra fall har nedgången föregåtts av högre nyproduktion och åtgärder som syftat till att dämpa bostadspriser och utlåning till hushållen.

Vid en jämförelse mellan Sverige och Norge ligger vårt grannland något före i pågående anpassning, vilket enligt SEB kan bero på att man var tidigt ute med att införa dämpande åtgärder som amorteringskrav och belåningsgrad.

Nedgången planar ut

SEB skriver att situationen i Norge har stabiliserats under senaste månaderna vilket stödjer prognosen att nedgången mellan årsgenomsnitten 2017 och 2018 ska stanna vid 2 procent och att priserna planar ut under mitten av året.

Det finns dock orosmoment, dels att prisnedgången är brett baserad. Även om nedgången är störst i Stockholms innerstad är skillnaden mot riksgenomsnittet för bostadsrätter liten.

Att priserna på småhus fallit med nästan 5 procent säsongsjusterat är också ett tecken på att nedgången i Stockholm har spridit sig till hela landet.

Nybyggnationen av småhus ligger på en fortsatt låg nivå varför man på detta område inte kan härleda prisfallet till utbudssidan, skriver SEB.

Direkt