Kraftigt ökad tro på stigande bopriser Foto: istockphoto

Kraftigt ökad tro på stigande bopriser

Publicerad 2017-03-13 08:47:00

Bopriser De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i mars jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 68 i mars jämfört med 59 i februari.

"Efter några månader av ökad tveksamhet verkar hushållen nu övertygade om kommande prisuppgångar. Troligen påverkar mediarapporteringen om fortsatt stigande bostadspriser och en bild av att ränteuppgångarna fortfarande ligger i framtiden", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Av de tillfrågade tror 76 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 70 procent förra månaden, medan 8 procent tror på fallande priser, jämfört med 11 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 6 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,05 procent, ned jämfört med 0,15 procent föregående månad.

"Med hög skuldsättning i bagaget går vi in i en period av stigande räntor. I det läget hade det varit önskvärt att fler passade på att binda räntan för åtminstone en del av sina lån på dagens låga nivåer", säger Jens Magnusson.

Boprisindikatorn            mar    feb    jan
==============================================================
Boprisindikatorn 68 59 60
Öka 76 70 70
Minska 8 11 10
==============================================================


Bild: Boprisindikatorn

image

Direkt