Boprisindikatorn: Fler tror på högre priser i maj Foto: Hasse Holmberg/TT

Boprisindikatorn: Fler tror på högre priser i maj

Publicerad 2018-05-07 08:51:00

Bopriser De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i maj jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 11 i maj jämfört med 7 i april.

Av de tillfrågade tror 42 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 40 procent förra månaden, medan 31 procent tror på fallande priser, jämfört med 33 procent föregående månad.

"De senaste månadernas trend håller i sig och hushållens förtroende för bostadsmarknaden återvänder gradvis. Det är fjärde månaden i rad som Boprisindikatorn stiger och nu är det i samtliga regioner fler som tror på en prisuppgång än på en prisnedgång. Samtidigt är vi långt ifrån de nivåer vi såg innan höstens stora nedgång och det återstår mycket osäkerhet på bostadsmarknaden", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

I Stockholm steg Boprisindikatorn från minus 4 till plus 1, mätt som två månaders medelvärde. Därmed uppvisar nu alla regioner positiva siffor och för Stockholms del är det första gången sedan i november 2017 som fler tror på stigande än på fallande priser.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 9 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,19 procent, upp jämfört med 0,13 procent föregående månad.
Boprisindikatorn            maj    apr    mar
==============================================================
Boprisindikatorn 11 7 4
Öka 42 40 38
Minska 31 33 34
==============================================================


Bild: Boprisindikatorn

image

Direkt