Boprisindikatorn: Fler tror på ökade bostadspriser Foto: istockphoto

Boprisindikatorn: Fler tror på ökade bostadspriser

Publicerad 2018-02-12 08:44:00

Bopriser De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i februari jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till -7 i februari jämfört med -13 i januari.

Av de tillfrågade tror 34 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 30 procent förra månaden, medan 41 procent tror på fallande priser, jämfört med 43 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, vilket var lika mycket som förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,17 procent, ned jämfört med 0,25 procent föregående månad.
Boprisindikatorn            feb    jan    dec
==============================================================
Boprisindikatorn -7 -13 -5
Öka 34 30 36
Minska 41 43 41
==============================================================


Bild: Boprisindikatorn

image

Direkt