Boprisindikatorn: Allt fler tror på högre priser

Boprisindikatorn: Allt fler tror på högre priser

Publicerad 2018-04-09 08:39:00

Bopriser De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i april jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 7 i april jämfört med 4 i mars.

Av de tillfrågade tror 40 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 38 procent förra månaden, medan 33 procent tror på fallande priser, jämfört med 34 procent föregående månad.

"Långsamt återvänder hushållens förtroende för bostadsmarknaden och boprisindikatorn stiger nu för tredje månaden i rad. Men det är långt upp till nivåerna vi såg innan höstens fall och i Stockholm är det fortfarande fler som tror på nedgång än på uppgång. Det vittnar om den genuina osäkerhet som många fortfarande känner", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

I Stockholm steg boprisindikatorn från -17 till -4, mätt som två månaders medelvärde och i Svealand utom Stockholm från -5 till +2.

I Norrland steg indikatorn med 2 enheter till +5, i Västra Götaland med 7 enheter till +12 och i Skåne från 4 till 15. Det är endast i Östra Götaland som indikatorn backar med 7 enheter till +3.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 9 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 4 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,13 procent, ned jämfört med 0,17 procent föregående månad.

Boprisindikatorn            apr    mar    feb
==============================================================
Boprisindikatorn 7 4 -7
Öka 40 38 34
Minska 33 34 41
==============================================================


Bild: Boprisindikatorn

image

Direkt