Färre tror på höjda bopriser Foto: istockphoto

Färre tror på höjda bopriser

Publicerad 2016-12-12 09:08:00

Bopriser De svenska hushållen tror på en något svagare utveckling för bostadspriserna i december jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till 62 i december jämfört med 63 i november.

"Boprisförväntningar ligger fortsatt högt. De låga räntorna och den stora bostadsbristen är sannolikt de viktigaste delarna i hushållens analys. Samtidigt har byggandet ökat kraftigt, prisökningarna visar tecken på avmattning och de långa räntorna har vänt uppåt.", säger Jens Magnusson på SEB i en kommentar.

Av de tillfrågade tror 70 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 72 procent förra månaden, medan 8 procent tror på fallande priser, jämfört med 9 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 4 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,08 procent, upp jämfört med 0,08 procent föregående månad.

Boprisindikatorn            dec    nov    okt
==============================================================
Boprisindikatorn 62 63 55
Öka 70 72 67
Minska 8 9 12
==============================================================


Bild: Boprisindikatorn

image

Direkt