Färre tror på stigande bopriser Foto: Fredrik Sandberg /TT

Färre tror på stigande bopriser

Publicerad 2017-06-12 08:35:00

Bostad De svenska hushållen tror på en svagare utveckling för bostadspriserna i juni jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till 63 i juni jämfört med 69 i maj.

Av de tillfrågade tror 74 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 76 procent förra månaden, medan 11 procent tror på fallande priser, jämfört med 7 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 7 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,00 procent, ned jämfört med 0,06 procent föregående månad.


Bild: Boprisindikatorn

image

Direkt