Boprisindikatorn: Allt fler tror på svagare utveckling

Boprisindikatorn: Allt fler tror på svagare utveckling

Publicerad 2018-01-15 08:46:00

Bopriser De svenska hushållen tror på en svagare utveckling för bostadspriserna i januari jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till -13 i januari jämfört med -5 i december.

Av de tillfrågade tror 30 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 36 procent förra månaden, medan 43 procent tror på fallande priser, jämfört med 41 procent föregående månad.

SEB konstaterar att det är en stor omsvängning som har skett de senaste månaderna. Boprisindikatorn har sjunkit med hela 63 enheter sedan oktober och det är nu betydligt fler som tror på fallande priser än på stigande.

"De sjunkande förväntningarna har sammanfallit med en nedgång i de faktiska priserna och nu blir det intressant att följa utvecklingen under vintern och våren. Det finns tecken på att marknaden redan är på väg att stabiliseras men det är alldeles för tidigt att blåsa faran över", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 5 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,25 procent, upp jämfört med 0,23 procent föregående månad.

Boprisindikatorn            jan    dec    nov
==============================================================
Boprisindikatorn -13 -5 11
Öka 30 36 43
Minska 43 41 32
==============================================================


Bild: Boprisindikatorn

image

Direkt