Färre tror på höjda bopriser Foto: istockphoto

Färre tror på höjda bopriser

Publicerad 2017-02-13 08:32:00

Bopriser De svenska hushållen tror på en svagare utveckling för bostadspriserna i februari jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till 59 i februari jämfört med 60 i januari.

Av de tillfrågade tror 70 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 70 procent förra månaden, medan 10 procent tror på fallande priser, jämfört med 10 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 3 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,15 procent, upp jämfört med 0,11 procent föregående månad.

Boprisindikatorn            feb    jan    dec
==============================================================
Boprisindikatorn 59 60 62
Öka 70 70 70
Minska 10 10 8
==============================================================


Bild: Boprisindikatorn

image