Boprisindikatorn: Stabil tro på fortsatt höjda priser Foto: istockphoto

Boprisindikatorn: Stabil tro på fortsatt höjda priser

Publicerad 2017-07-10 09:05:00

Bopriser De svenska hushållen tror på en oförändrad utveckling för bostadspriserna i juli jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, var oförändrad på 63 i juli jämfört med i juni.

– Hushållens tro på fortsatta bostadsprisuppgångar är för närvarande mycket stabil. Varken sommarstiltje på bostadsmarknaden eller de återkommande diskussionerna om nedgångsrisker och tuffare amorteringskrav, har ännu haft någon större påverkan på boprisförväntningarna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Av de tillfrågade tror 73 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 74 procent förra månaden, medan 10 procent tror på fallande priser, jämfört med 11 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 5 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,06 procent, upp jämfört med 0,00 procent föregående månad.

Boprisindikatorn            jul    jun    maj
==============================================================
Boprisindikatorn 63 63 69
Öka 73 74 76
Minska 10 11 7
==============================================================


Bild: Boprisindikatorn

image

Direkt