Här är länen där villapriserna faller mest Foto: Claudio Bresciani /TT

Här är länen där villapriserna faller mest

Publicerad 2018-03-09 10:43:00

Bostad Småhuspriserna var i genomsnitt oförändrade under den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående tremånadersperiod. Men de regionala skillnaderna är stora och i hela 10 län föll priserna.

Enligt SCB:s senaste småhusbarometer stod villapriserna stilla under perioden december – februari jämfört med föregående perioden september – november. Stigande priser redovisas i 8 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Gotlands län med 9 procent, följt av Gävleborgs län med 5 procent.

I 10 län sjönk priserna. Det län där priserna sjönk som mest var Västmanlands län med 6 procent, följt av Kronobergs län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm sjönk priserna mellan 1 och 2 procent.

På årsbasis har priserna i snitt stigit 7 procent med uppgångar i samtliga län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Gävleborgs län med 16 procent, följt av Jämtlands och Västerbottens län med 12 procent.

De lägsta prisuppgångarna återfinns i Stockholms och Uppsala län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 2 och 9 procent.

Tabell: Länsvis prisutveckling på villor perioden dec-feb jmf. sep-nov samt dec-feb ett år tidigare.

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm -2 2
Uppsala -2 2
Södermanland 0 4
Östergötland -2 9
Jönköping -1 10
Kronoberg -3 3
Kalmar 2 10
Gotland 9 8
Blekinge 3 11
Skåne 0 9
Halland 0 7
Västra Götaland 1 9
Värmland -2 6
Örebro -2 3
Västmanland -6 9
Dalarna 3 11
Gävleborg 5 16
Västernorrland 3 9
Jämtland -1 12
Västerbotten 2 12
Norrbotten -1 4
Storstockholm -2 2
Storgöteborg -1 6
Stormalmö -1 9
Riket 0 7

 

Källa: SCB.

Magnus Gustavsson