SCB: Villapriserna fortsätter att stiga Foto: Fredrik Sandberg /TT

SCB: Villapriserna fortsätter att stiga

Publicerad 2017-11-09 09:47:00

Bostad SCB:s senaste småhusbarometer visar att villapriserna fortsätter att stiga på riksnivå. Men i fyra län sjunker priserna.

Under den senaste tremånadersperioden (aug-okt) steg småhuspriserna i snitt med 2 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Priserna steg i 15 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Värmlands och Västmanlands län med 6 procent.

I fyra län sjönk priserna. Det län där priserna sjönk som mest var Västerbottens län med 3 procent, följt av Västernorrlands län med 2 procent.’

 I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg priserna med 1 respektive 4 procent, medan priserna i Stor-Göteborg var oförändrade.

På årsbasis är prisuppgången i snitt 9 procent med uppgångar i samtliga län.  Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Östergötlands län med 14 procent, följt av Jönköpings län med 13 procent. Den lägsta prisuppgången återfinns i Kalmar län med 3 procent.

I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 6 och 13 procent.

Tabell: Småhuspriser perioden aug-okt jmf. med föregående tremånadersperiod och samma period i fjol.

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm 1 6
Uppsala 2 6
Södermanland 0 7
Östergötland 4 14
Jönköping 5 13
Kronoberg -1 8
Kalmar 0 3
Gotland -1 11
Blekinge 5 11
Skåne 4 12
Halland 2 10
Västra Götaland 2 10
Värmland 6 11
Örebro 5 8
Västmanland 6 11
Dalarna 5 11
Gävleborg 1 7
Västernorrland -2 9
Jämtland 3 4
Västerbotten -3 5
Norrbotten 3 7
Storstockholm 1 6
Storgöteborg 0 10
Stormalmö 4 13
Riket 2 9

Källa: SCB

Magnus Gustavsson