SCB: Så utvecklades villapriserna under fjärde kvartalet Foto: Fredrik Sandberg /TT

SCB: Så utvecklades villapriserna under fjärde kvartalet

Publicerad 2018-01-11 09:39:00

Bostad I snitt steg småhuspriserna med 1 procent under det fjärde kvartalet. Men de regionala skillnaderna är stora och i vissa län föll priserna. Det visar SCB:s senaste småhusbarometer.

Småhuspriserna steg med nästan 1 procent under fjärde kvartalet 2017, jämfört med tredje kvartalet.  Priserna steg i 14 av Sveriges 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå, 5 procent, redovisas i Västerbottens och Jämtlands län.

Sjunkande priser redovisas i Östergötlands, Gotlands och Dalarnas län, där sjönk priserna mellan 1 och 6 procent.

 I storstadsregionen Stor-Göteborg steg priserna med 1 procent, medan priserna i Stor-Stockholm och Stor-Malmö var oförändrade.

På årsbasis, fjärde kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 9 procent. Priserna steg i samtliga län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå var 16 procent, vilket redovisas i Jönköpings och Västerbottens län. Den lägsta prisuppgången återfinns i Stockholms och Uppsala län med 5 procent.

I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 5 och 11 procent.

Tabell: Prisförändringar det fjärde kvartalet jämfört med det tredje samt fjärde kvartalet ett år tidigare.

 

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm 0 5
Uppsala 2 5
Södermanland 2 7
Östergötland -1 10
Jönköping 2 16
Kronoberg 2 8
Kalmar 3 8
Gotland -6 7
Blekinge 1 11
Skåne 0 11
Halland 0 7
Västra Götaland 1 10
Värmland 1 7
Örebro 3 7
Västmanland 4 15
Dalarna -3 8
Gävleborg 0 8
Västernorrland 2 8
Jämtland 5 13
Västerbotten 5 16
Norrbotten 1 6
Storstockholm 0 5
Storgöteborg 1 10
Stormalmö 0 11
Riket 1 9

Magnus Gustavsson