SCB: Ingen avmattning för villapriserna Foto: Henrik Montgomery /TT

SCB: Ingen avmattning för villapriserna

Publicerad 2017-09-07 09:50:00

Bostad Småhuspriserna steg nästan 4 procent under den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående tremånadersperiod. Det visar SCB:s senaste småhusbarometer.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 20 av Sveriges 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå redovisas i Gotlands län med 14 procent, följt av Kronobergs län med 9 procent.

 I det lägre spannet för prisutvecklingen återfinns Hallands, Örebro och Värmlands län med 1 procents stigande priser. Endast ett län redovisar oförändrade priser, Norrbottens län. I storstadsregionerna Stor- Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 2 och 4 procent.

På årsbasis har priserna i snitt stigit 9 procent. Samtliga län redovisar prisuppgångar där den högsta uppgången återfinns i Jönköpings län med 15 procent. Den lägsta prisuppgången återfinns i Jämtlands och Örebro län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 5 och 11 procent.

Tabell: Prisutveckling småhus jun-aug 2017 jämfört med mar-maj samt jun-aug 2016.

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm 2 5
Uppsala 2 7
Södermanland 5 10
Östergötland 3 12
Jönköping 8 15
Kronoberg 9 11
Kalmar 2 5
Gotland 14 12
Blekinge 6 8
Skåne 4 10
Halland 1 12
Västra Götaland 3 10
Värmland 1 7
Örebro 1 3
Västmanland 6 10
Dalarna 5 10
Gävleborg 6 11
Västernorrland 5 10
Jämtland 4 3
Västerbotten 3 9
Norrbotten 0 8
Storstockholm 2 5
Storgöteborg 3 11
Stormalmö 4 10
Riket 4 9

Källa: SCB

Privata Affärer