SCB: Här stiger villapriserna Foto: Fredrik Sandberg /TT

SCB: Här stiger villapriserna

Publicerad 2018-02-08 12:12:00

Bostad Småhuspriserna steg i snitt med 1 procent under den senaste tremånadersperioden. Men skillnaderna mellan olika delar av landet är stor, visar SCB:s senaste småhusbarometer.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 14 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västerbottens län med 7 procent, följt av Blekinge län med 3 procent.

I fyra län sjönk priserna. De län där priserna sjönk som mest var Gotlands och Jönköpings län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg varierade prisutvecklingen från minus 1 procent till plus 1 procent.

På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 9 procent. Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län.

Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västerbottens län med 16 procent, följt av Västmanlands län med 15 procent. De lägsta prisuppgångarna återfinns i Stockholms och Västernorrlands län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 4 och 9 procent.

Tabell: Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (nov-jan) jämfört med föregående period (aug-okt) samt föregående år (nov-jan).

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm -1 4
Uppsala 1 5
Södermanland 2 7
Östergötland 0 10
Jönköping -2 13
Kronoberg 1 5
Kalmar 2 7
Gotland -2 5
Blekinge 3 11
Skåne 0 11
Halland 2 9
Västra Götaland 1 10
Värmland -1 8
Örebro 0 6
Västmanland 2 15
Dalarna 2 12
Gävleborg 2 11
Västernorrland 2 4
Jämtland 3 14
Västerbotten 7 16
Norrbotten 1 5
Storstockholm -1 4
Storgöteborg 1 8
Stormalmö 0 9
Riket 1 9

Källa: SCB

Magnus Gustavsson