Hushållen planerar att "rekordspara" Foto: Erik Nylander/TT

Hushållen planerar att "rekordspara"

Publicerad 2017-03-13 10:05:00

Amorteringskravet De svenska hushållens sparbenägenhet slår rekord – åtminstone om man mäter hushållens avsikter inför framtiden. Aldrig tidigare har så många hushåll uppgett att de kommer att spara eller amortera under de kommande tolv månaderna.

Det konstaterar den statliga bolåneaktören SBAB angående den senaste barometerundersökningen från Konjunkturinstitutet som presenterades i slutet av februari.

Något fler hushåll än tidigare uppger dock att de inte sparar för tillfället.

"Kanske är det en effekt av att de goda tiderna lockar några att konsumera lite extra. Sparviljan verkar dock överlag vara grundmurad", uppger SBAB:s chefsekonom Tor Borg i bolåneföretagets publikation Inlåning & Sparande.

Sammantaget ger de svenska hushållen enligt KI-undersökningen en fortsatt positiv bild av hur deras ekonomi har utvecklats, med en stabil övervikt för dem som tycker att deras ekonomiska situation har förbättrats, noterar SBAB.

Även när hushållen blickar framåt är de optimistiska, och framtidsoptimismen har ökat lite under det senaste halvåret, konstaterar bolåneföretaget.

Svaren i den senaste KI-undersökningen samlades in mellan 1 och 15 februari och offentliggjordes av myndigheten den 24 februari.

Direkt