Så mycket stiger villapriserna i ditt län Foto: Henrik Montgomery /TT

Så mycket stiger villapriserna i ditt län

Publicerad 2017-08-10 10:00:00

Bostad Den senaste tremånaderperioden har småhuspriserna i snitt stigit med 4 procent. Endast ett län gick mot strömmen och redovisade fallande priser.

Enligt SCB:s småhusbarometer steg småhuspriserna i snitt med 4 procent under maj till juli jämfört med den föregående tremånadersperioden.

Stigande priser noteras i 19 av 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå var 10 procent, vilket redovisas i Västernorrlands län. Endast ett län redovisade sjunkande priser. Det var Örebro län med 4 procents prisfall. I Blekinge stod priserna stilla. I storstadsregionerna Stor- Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 3 och 5 procent.

På årsbasis har priserna i snitt stigit med 9 procent. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå redovisas i Östergötlands län med 14 procent. Den lägsta prisuppgången återfinns i Örebro län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 6 och 12 procent.

Tabell: Prisförändring perioden maj-jul jämfört med feb-apr samt maj-jul i fjol.

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm 3 6
Uppsala 1 6
Södermanland 6 12
Östergötland 5 14
Jönköping 4 12
Kronoberg 5 11
Kalmar 1 8
Gotland 7 9
Blekinge 0 4
Skåne 4 10
Halland 2 12
Västra Götaland 3 11
Värmland 2 7
Örebro -4 3
Västmanland 8 11
Dalarna 6 10
Gävleborg 7 12
Västernorrland 10 12
Jämtland 8 5
Västerbotten 5 11
Norrbotten 2 8
Storstockholm 3 6
Storgöteborg 5 12
Stormalmö 4 9
Riket 4 9

Källa: SCB

Magnus Gustavsson