Så mycket rör sig villapriserna i ditt län Foto: Fredrik Sandberg /TT

Så mycket rör sig villapriserna i ditt län

Publicerad 2017-04-06 10:22:00

Bostad Småhuspriserna steg blygsamma 1 procent under det första kvartalet. Det visar SCB:s senaste småhusbarometer. Men i vissa län föll faktiskt priserna.

Enligt Sveriges officiella statistik steg småhuspriserna med 1 procent under första kvartalet 2017, jämfört med fjärde kvartalet. Men utvecklingen skiljer sig beroende på län. Det län som priserna på småhus steg mest var Gotlands län, där steg priserna med 8 procent. Det län där priserna sjönk som mest var Värmlands län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 1 och 4 procent.

På årsbasis, första kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 9 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå var 16 procent, vilket redovisas i Dalarnas län. Den lägsta prisuppgången återfinns i Värmlands län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 6 och 12 procent.

Tabell: Prisutveckling senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal samt samma period i fjol.

Område % från föregående period % från föregående år
Stockholm 1 6
Uppsala 0 10
Södermanland -1 12
Östergötland -1 7
Jönköping 5 12
Kronoberg 1 11
Kalmar 0 5
Gotland 8 12
Blekinge 6 9
Skåne 3 9
Halland 0 7
Västra Götaland 2 10
Värmland -4 4
Örebro 1 11
Västmanland 0 10
Dalarna 2 16
Gävleborg -1 8
Västernorrland -1 7
Jämtland -1 9
Västerbotten 5 6
Norrbotten -2 8
Storstockholm 1 6
Storgöteborg 4 12
Stormalmö 3 9
Riket 1 9

Källa: SCB

Privata Affärer